1. زهرا مه پیکر , محمود دانشورکاخکی , پیشبینی قیمت خرده فروشی زعفران استان خراسان رضوی , دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۱
  2. نازنین محمدرضازاده بزاز , محمود دانشورکاخکی , ناصر شاه نوشی فروشانی , افسانه نیکوکار , آرش دوراندیش , تحلیل حاشیه بازاریابی زعفران و عوامل موثر بر آن در استانهای ایران , اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۰
  3. محمود دانشورکاخکی , ناصر شاه نوشی فروشانی , بیژن قهرمان , فرزانه صالحی رضاابادی , بررسی و پیش بینی بارندگی سالانه و تخمین تغذیه ناشی از بارندگی به مخازن آب های زیر زمینی دشت تایباد , الگوهای پایدار در مدیریت منابع آب , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۰۱
  4. میترا ژاله رجبی , ناصر شاه نوشی فروشانی , سیاوش دهقانیان قطب ابادی , محمود دانشورکاخکی , علی فیروز زارع , فرزانه صالحی رضاابادی , بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان در مرحله تولید , چهارمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۲۰
  5. حکیمه هاتف , علی اکبر سروری , محمود دانشورکاخکی , سید مهریار صدرالاشرافی , تعین قیمت تمام شده و سطح سربسر تولید شیر : مطالعه موردی استان خراسان , ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۸/۰۸
  6. محمود دانشورکاخکی , علی اکبر سروری , حکیمه هاتف , مقایسه میزان تاثیر کشاورزی و سایر بخشهای اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران , اولین همایش کشاورزی و توسعه ملی , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۹/۱۷
  7. محمود دانشورکاخکی , بررسي جايگاه بخش تعاون در اشتغال استان خراسان , همايش بررسي و معرفي توانمنديهاي استان خراسان براي ايجاد اشتغال و توليد از طريق تشكل هاي تعاوني , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۱/۰۱
  8. محمود دانشورکاخکی , حمید آماده , محمد مظهری , استفاده از برنامه ريزي خطي در براورد تابع مرزي جهت تحصيل و مقايسه كارايي گندمكاران , اولين كنفرانس بهينه سازي و كاربردهاي ان , تاریخ: ۱۳۸۰/۱۱/۰۱
  9. محمود دانشورکاخکی , محاسبه بهره وري سرمايه در بخش كشاورزي و مقايسه ان با صنعت , سومين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران , تاریخ: ۱۳۷۹/۱۱/۲۹