1. علیرضا ثانی حیدری , محمود دانشورکاخکی , ناصر شاه نوشی فروشانی , محمود صبوحی صابونی , نقش اعتبارات خرد در توسعه پایدار روستایی با تأکید بر اهداف اقتصاد مقاومتی مطالعه موردی: روستاهای تربت‌جام , اولین همایش ملی علوم انسانی با محوریت مدیریت، حسابداری، روانشناسی و اقتصاد (با رویکرد اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۴
 2. علیرضا ثانی حیدری , محمود دانشورکاخکی , ناصر شاه نوشی فروشانی , محمود صبوحی صابونی , ارزیابی نقش اعتبارات خرد بر شاخص زیست محیطی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان تربت‌جام) , دومین همایش ملی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۳
 3. محمود دانشورکاخکی , تجزیه‌وتحلیل تمایل به ماندگاری جوانان در روستاها (مطالعه موردی: شهرستانهای منتخب استان کرمانشاه) , سومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
 4. محمود دانشورکاخکی , ارائه راهکارهای مناسب برای ماندگاری افراد در روستاها (مطالعه موردی: شهرستان‌های منتخب استان کرمانشاه) , سومین کنفرانس بینالمللی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۱
 5. زهرا مه پیکر , محمود دانشورکاخکی , پیشبینی قیمت خرده فروشی زعفران استان خراسان رضوی , دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۱
 6. نازنین محمدرضازاده بزاز , محمود دانشورکاخکی , ناصر شاه نوشی فروشانی , افسانه نیکوکار , آرش دوراندیش , تحلیل حاشیه بازاریابی زعفران و عوامل موثر بر آن در استانهای ایران , اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۰
 7. محمود دانشورکاخکی , ناصر شاه نوشی فروشانی , بیژن قهرمان , فرزانه صالحی رضاابادی , بررسی و پیش بینی بارندگی سالانه و تخمین تغذیه ناشی از بارندگی به مخازن آب های زیر زمینی دشت تایباد , الگوهای پایدار در مدیریت منابع آب , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۰۱
 8. میترا ژاله رجبی , ناصر شاه نوشی فروشانی , سیاوش دهقانیان قطب ابادی , محمود دانشورکاخکی , علی فیروز زارع , فرزانه صالحی رضاابادی , بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان در مرحله تولید , چهارمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۲۰
 9. حکیمه هاتف , علی اکبر سروری , محمود دانشورکاخکی , سید مهریار صدرالاشرافی , تعین قیمت تمام شده و سطح سربسر تولید شیر : مطالعه موردی استان خراسان , ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۸/۰۸
 10. محمود دانشورکاخکی , علی اکبر سروری , حکیمه هاتف , مقایسه میزان تاثیر کشاورزی و سایر بخشهای اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران , اولین همایش کشاورزی و توسعه ملی , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۹/۱۷
 11. محمود دانشورکاخکی , بررسي جايگاه بخش تعاون در اشتغال استان خراسان , همايش بررسي و معرفي توانمنديهاي استان خراسان براي ايجاد اشتغال و توليد از طريق تشكل هاي تعاوني , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۱/۰۱
 12. محمود دانشورکاخکی , حمید آماده , محمد مظهری , استفاده از برنامه ريزي خطي در براورد تابع مرزي جهت تحصيل و مقايسه كارايي گندمكاران , اولين كنفرانس بهينه سازي و كاربردهاي ان , تاریخ: ۱۳۸۰/۱۱/۰۱
 13. محمود دانشورکاخکی , محاسبه بهره وري سرمايه در بخش كشاورزي و مقايسه ان با صنعت , سومين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران , تاریخ: ۱۳۷۹/۱۱/۲۹