1. ساسان ترابی , آرش دوراندیش , محمود دانشورکاخکی , علی کیانی راد , حسین محمدی , تعیین حق بیمه شاخص آب و هوایی و تابع غرامت آن برای محصول سیب در شهرستان دماوند: کاربرد انواع مختلف مفصل‌های بیضوی و ارشمیدسی , تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران , دوره ( ۴۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳, صفحه ۲۳-۴۱
 2. سمیه نقوی , علی رضا کرباسی , محمود دانشورکاخکی , امید روزمند , بررسی اثر شلاقی در زنجیره تأمین چند سطحی شیر و فرآورده های آن , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۱۱۵-۱۳۳
 3. حکیمه هاتف , محمود دانشورکاخکی , محمدرضا کهنسال , محمد بنایان اول , ناصر شاه نوشی فروشانی , بررسی آسیب‌پذیری اقتصادی از نوسانات اقلیمی (مطالعه ‏موردی: استان خراسان رضوی)‏ , هواشناسی کشاورزی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۶۱-۷۰
 4. حکیمه هاتف , علی اکبر سروری , محمود دانشورکاخکی , تعیین الگوی بهینه کشت محصولات عمده زراعی استان خراسان رضوی بر اساس مزیت نسبی تولید , تحقیقات اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۱۶۷-۱۹۲
 5. مریم مقیمی فیض آبادی , ناصر شاه نوشی فروشانی , شهناز دانش , بیت اله اکبری مقدم , محمود دانشورکاخکی , حذف یارانه سوخت و کاهش آلودگی هوا در مشهد (با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه) , علوم و تکنولوژی محیط زیست , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۳۷۹-۳۹۶
 6. زهرا نعمت الهی , ناصر شاه نوشی فروشانی , عذرا جوانبخت , محمود دانشورکاخکی , ارزیابی آثار اقتصادی- اجتماعی هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی , تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران , دوره ( ۴۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۶۶۹-۶۸۵
 7. زهرا نعمت الهی , ناصر شاه نوشی فروشانی , عذار جوان بخت , محمود دانشورکاخکی , تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر امنیت غذایی- کاربرد الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه , تحقیقات اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷, صفحه ۱۸۱-۲۰۱
 8. زهرا نعمت الهی , ناصر شاه نوشی فروشانی , عذرا جوان بخت , محمود دانشورکاخکی , ارزیابی آثار هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی بر فعالیت‌های تولیدی , پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۱۱-۲۴
 9. محمد سیدی , محمود دانشورکاخکی , اقتصاد تولید پنبه: مطالعه کارایی هزینه و سود کشاورزان پنبه کار بشرویه , اقتصاد و توسعه کشاورزی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۳۶۰-۳۶۷
 10. علی اکبر سروری , علی رضا کرباسی , محمود دانشورکاخکی , حکیمه هاتف , اثر نرخ رشد بخشهای اقتصادی و آزادسازی تجاری بر کاهش فقر , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۱۹۱-۲۱۰
 11. زهرا نعمت الهی , ناصر شاه نوشی فروشانی , عذرا جوانبخت , محمود دانشورکاخکی , آثار افزایش قیمت حاملهای انرژی بر بخش کشاورزی و صنایع غذایی , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۳۵-۵۹
 12. نازنین محمدرضازاده بزاز , محمود دانشورکاخکی , ناصر شاه نوشی فروشانی , آرش دوراندیش , افسانه نیکوکار , بررسی الگوی انتقال مکانی قیمت زعفران در استان های ایران , تحقیقات اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۸۷-۲۰۵
 13. سارا یزدان بخش , ناصر شاه نوشی فروشانی , محمود دانشورکاخکی , حسین کارشکی , آرش دوراندیش , شناسایی عوامل موثر بر استفاده از ظرفیت تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۷۱-۱۰۰
 14. مهدی شعبان زاده خوشرودی , ناصر شاه نوشی فروشانی , محمود دانشورکاخکی , مجتبی مجاوریان , محمد قربانی , بررسی روند رشد سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های دریافت‌کننده اعتبارات زودبازده بخش کشاورزی , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲, صفحه ۲۳-۵۰
 15. کاظم فرهمندگلیان , محمود دانشورکاخکی , ناصر شاه نوشی فروشانی , وحید قاسمی , عباس همتی , بررسی عوامل موثر بر توسعه ی بازار زعفران با استفاده از روش دلفی فازی , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۹۷-۱۱۹
 16. ناصر شاه نوشی فروشانی , فاطمه حیات غیبی بلداجی , محمود دانشورکاخکی , بررسی ارتباط متقابل بخش کشاورزی با سایر بخش های اقتصاد استان های خراسان , اقتصاد و توسعه منطقه ای , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۱-۲۳
 17. مهدی شعبان زاده خوشرودی , ناصر شاه نوشی فروشانی , محمود دانشورکاخکی , محمد قربانی , مجتبی مجاوریان , بررسی اثربخشی طرح اعتبارات بنگاههای زودبازده در صنعت زنبورداری , دانش کشاورزی و تولید پایدار , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۳۹-۴۴
 18. فاطمه حیات غیبی بلداجی , ناصر شاه نوشی فروشانی , منصور زیابیی , محمود دانشورکاخکی , نعمت اله اکبری , برآورد سهم آب زاینده رود در اقتصاد استان اصفهان , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۱-۲۴
 19. ناصر شاه نوشی فروشانی , محمود دانشورکاخکی , محسن تبرائی , مهدی شعبان زاده خوشرودی , محمدکاظم اکبری , بررسی تأثیر به کارگیری دانش آموختگان کشاورزی (علوم دامی) در بهره وری عوامل تولید گاوداریهای شیری استان خراسان رضوی , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷, صفحه ۸۹-۱۱۲
 20. آرش دوراندیش , محمود دانشورکاخکی , علی رهنما , بررسی عوامل کیفی موثر بر قیمت زرشک , اقتصاد و توسعه کشاورزی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۳۸۵-۳۹۱
 21. محمود دانشورکاخکی , رضا حیدری کمال آبادی , بررسی اثر هدفمندی یارانه ها بر انتقال قیمت در بازار تخم مرغ ایران , اقتصاد و توسعه کشاورزی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۵۱۷-۵۲۶
 22. مهدی شعبان زاده خوشرودی , ناصر شاه نوشی فروشانی , محمود دانشورکاخکی , محمد قربانی , مجتبی مجاوریان , بررسی نقش اعتبارات بنگاه های زودبازده در توسعه صنعت دامپروری , تحقیقات اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۱۳۷-۱۵۵
 23. ناصر شاه نوشی فروشانی , علی فیروززارع , میترا ژاله رجبی , محمود دانشورکاخکی , سیاوش دهقانیان قطب ابادی , کاربرد الگوی لاجیت ترتیبی در بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان (مطالعه‎ی موردی شهر مشهد) , تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران , دوره ( ۹۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۸۹-۱۱۰
 24. مریم مقیمی فیض آبادی , ناصر شاه نوشی فروشانی , شهناز دانش , بیت اله اکبری مقدم , محمود دانشورکاخکی , بررسی آثار رفاهی و زیست محیطی مالیات سبز وکاهش یارانه سوخت در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۹۹-۱۰۸
 25. میترا ژاله رجبی , ناصر شاه نوشی فروشانی , محمود دانشورکاخکی , علی فیروز زارع , سیاوش دهقانیان قطب ابادی , سیدمحمدعلی رضوی , مدل سازی و پیش بینی ضایعات نان با استفاده از مدلهای سری زمانی و شبکه عصبی , تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران , دوره ( ۴۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۱۶۳-۱۷۳
 26. حکیمه هاتف , محمود دانشورکاخکی , علی اکبر سروری , بررسی مزیت نسبی صادراتی محصولات عمده باغی ایران و پیش بینی شاخص‌های آن (دوره زمانی ۹۰-۱۳۴۰) , اقتصاد و توسعه کشاورزی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۲۲۷-۲۳۶
 27. فاطمه رضاپور , محمود دانشورکاخکی , حسین محمدی , بررسی تقاضای گروههای اصلی کالاهای خوراکی در مناطق شهری ایران , اقتصاد و توسعه کشاورزی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳, صفحه ۴۶-۵۷
 28. میترا ژاله رجبی , ناصر شاه نوشی فروشانی , محمود دانشورکاخکی , علی فیروز زارع , کاربرد تحلیل تمایزی در تعیین عوامل متمایزکننده نانواییهای پرضایعات و کم ضایعات مطالعه موردی شهر مشهد , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۴۴-۵۹
 29. حمید طاهرپورکلانتری , ناصر شاه نوشی فروشانی , محمود دانشورکاخکی , محبت محبی , بررسی کارایی تولید محصولات زیربخشهای زراعت و باغبانی در استان خراسان رضوی: کاربرد روشهای ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم خوشه بندی فازی , دانش کشاورزی و تولید پایدار , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۳۷-۵۱
 30. فاطمه حیات غیبی بلداجی , ناصر شاه نوشی فروشانی , منصور زیبایی , محمود دانشورکاخکی , نعمت اله اکبری , بررسی جایگاه زیر بخش های کشاورزی در میان بخش های اقتصادی استان اصفهان , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰, صفحه ۱۱۳-۱۲۹
 31. محمود دانشورکاخکی , ناصر شاه نوشی فروشانی , نرجس خواجه روشنایی , بررسی و تعیین مزیت نسبی محصولات زراعی استان خراسان رضوی با محوریت آب , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷, صفحه ۱۲۱-۱۴۰
 32. نرجس خواجه روشنایی , محمود دانشورکاخکی , غلامرضا محتشمی برزادران , تعیین ارزش اقتصادی آب در روش تابع تولید، با بکارگیری مدل های کلاسیک و آنتروپی (مطالعه موردی: محصول گندم در شهرستان مشهد) , اقتصاد و توسعه کشاورزی , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳, صفحه ۱۱۳-۱۱۹
 33. فرزانه صالحی رضاابادی , محمود دانشورکاخکی , ناصر شاه نوشی فروشانی , میترا ژاله رجبی , کاربرد نظریه ی بازی ها در تعیین میزان برداشت بهینه از منابع آب زیرزمینی دشت تایباد , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱, صفحه ۶۵-۸۹
 34. محمود دانشورکاخکی , حسن عاقل , حکیمه هاتف , علی اکبر سروری , نقش مدیریت در عملکرد شرکت های تعاونی تولید روستایی استان خراسان رضوی , روستا و توسعه , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۰, صفحه ۲۳-۳۷
 35. محمود دانشورکاخکی , سیاوش دهقانیان قطب ابادی , علی فیروز زارع , بررسی تقاضای نقدینگی در اقتصاد ایران , پژوهشنامه اقتصادی , دوره ( ۹۱۲۰۰۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۱, صفحه ۱۴۷-۱۶۶
 36. محمود دانشورکاخکی , سیاوش دهقانیان قطب ابادی , حکیمه هاتف , علی اکبر سروری , بررسی نحوه تعیین قیمت تضمینی گندم و پیش‌بینی آن , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲, صفحه ۲۳-۳۶
 37. محمود دانشورکاخکی , سمانه سادات همراز , میلاد جلیلی , برآورد ارزش وجودی مناطق ییلاقی روستایی: مطالعه موردی منطقه روستایی زشک , روستا و توسعه , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۸
 38. محمود دانشورکاخکی , علی اکبر سروری , سید مهریار صدرالاشرافی , حکیمه هاتف , تعیین اثرات تغییر قیمت شیر بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و پیش بینی آن , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۸, صفحه ۱۹۵-۲۰۷
 39. محمود دانشورکاخکی , سیاوش دهقانیان قطب ابادی , حکیمه هاتف , علی اکبر سروری , بررسی مزیت نسبی گندم آبی و دیم در دشت مشهد , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶, صفحه ۴۵-۵۲
 40. محمود دانشورکاخکی , سیاوش دهقانیان قطب ابادی , حسین کریم کشته , زهرا گلریز ضیائی , بررسی تأثیر افزایش بهره وری کشاورزی بر مهاجرت روستائیان در ایران , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۷, صفحه ۱۷۴-۱۸۰
 41. محمود دانشورکاخکی , سیاوش دهقانیان قطب ابادی , علی اکبر سروری , بررسی اقتصادی تولید شیر در واحدهای صنعتی (مطالعه موردی مؤسسه کنبیست آستان قدس رضوی) , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶
 42. مرتضی تهامی پور , علی رضا کرباسی , محمود دانشورکاخکی , تعیین تابع تقاضای آب در بخش کشاورزی مطالعه موردی پسته کاران شهرستان زرند , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۲, صفحه ۱۱۶-۱۲۲
 43. محمود دانشورکاخکی , مهدی عمرانیان خراسانی , حکیمه هاتف ما , علی اکبر سروری , برآورد توابع تقاضای نهاده‌های تولید و عرضه سیب‌زمینی: مطالعه موردی استان خراسان , روستا و توسعه , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲
 44. محمود دانشورکاخکی , سیاوش دهقانیان قطب ابادی , محمدحسین کریم , سحر سلطانی , بررسی اثر جهانی شدن بر کارآیی فنی صنایع تولیدکننده آبمیوه در ایران در طی دوره 82-1362 , روستا و توسعه , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲
 45. علی رضا کرباسی , محمود دانشورکاخکی , محمدحسین کریم کشته , زهرا نوری توپکانلو , بررسی عوامل مؤثر بر ریسک تولید زیره آبی ودیم در استان خراسان , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶, صفحه ۵۷-۶۴
 46. محمود دانشورکاخکی , ارزيابي مالي پروژه هاي آبياري باراني در استان خراسان , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۲
 47. محمود دانشورکاخکی , حمید اماده , مجيد كوپاهي , بررسي آثار تغييرات قيمت بر الگوي كشت محصولات مهم زراعي استان خراسان , علوم کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۷۹/۱۲
 48. محمود دانشورکاخکی , صادق خليليان , نقش سيستمهاي آبياري تحت فشار در بهينه سازي تخصيص منابع آب , علوم کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۹
 49. محمود دانشورکاخکی , بررسي وضعيت اشتغال در بخش كشاورزي استان خراسان در برنامه سوم توسعه , اقتصاد کشاورزی و توسعه , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۵
 50. محمود دانشورکاخکی , محمد مظهري , نگرشي اقتصادي - اجتماعي بر جايگاه محصولات راهبردي ويژه خراسان(مطالعه موردي محصول زرشك) , اقتصاد کشاورزی و توسعه , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۴
 51. محمود دانشورکاخکی , مجيد ميرلطيفي , بررسي ارزيابي مالي طرحهاي آبياري قطره اي در استان خراسان , اقتصاد کشاورزی و توسعه , تاریخ: ۱۳۷۸/۱۲
 52. محمود دانشورکاخکی , اسماعيل افسرپناه , بررسي وضعيت نظامهاي بهره برداري در زمينهاي كشاورزي آستان قدس رضوي , اقتصاد کشاورزی و توسعه , تاریخ: ۱۳۷۸/۱۲
 53. ناصر شاه نوشی فروشانی , سیاوش دهقانیان قطب ابادی , محمود دانشورکاخکی , محمد قربانی , آثار حضور نیروی کار افغانی بر شاخص های اقتصادی - اجتماعی جامعه کشاورزی ایران : مطالعه موردی استان خراسان , اقتصاد کشاورزی و توسعه , تاریخ: ۱۳۷۷/۱۱, صفحه ۱۸۷-۲۱۶